Medical d.o.o. osnovano je 1989. godine. Osnovna djelatnost firme je opremanje zdravstvenih ustanova,
privatnih ordinacija sa medicinskom opremom i potrošnim materijalom, vrhunskim ultrazvucima, rendgen sistemima i ostalom medicinskom opremom te usluge servisa za sve medicinske uređaje iz našeg asortimana.

Redovito se pojavljujemo na svim specijaliziranim sajmovima medicinske tehničke opreme.

Kontinuirano i uspješno sudjelujemo na javnim nadmetanjima i uredno ispunjavamo ugovorne
obaveze prema našim korisnicima.

Medical d.o.o. zastupnik je svjetskog proizvođača medicinske opreme GENERAL ELETRIC za
Bosnu i Hercegovinu.

All Rights Reserved © Medical d.o.o.
   
Adema Buća 28/1
    88104 Mostar
    Tel:+387 36 557 180
   
Fax: +387 36 580 588;
   
info@medical.ba